Yeni Medya, bilgi teknolojileri ve iletişim ağları ile medya sektörlerinin birbirlerine yakınlaşarak iç içe geçmeye başlaması sonucu ortaya çıkan (internet, mobil ağlar üzerinde oluşturulan web siteleri, haber siteleri, arama motorları, bloglar, wiki, sosyal medya platformları gibi) ve hızla değişen yeni iletişim araçlarını anlatır. Günümüzde gazete, radyo ve TV gibi geleneksel medya da yeni medya üzerinden birbiriyle bütünleşmiş şekilde çalışma eğilimi göstermektedir. Bütün bunlar yeni medya alanında edinilmiş uzmanlığı çok önemli kılmaktadır.
 
Yeni Medya Bölümümüz, bu alanda kurulan ilk bölüm olarak, öğrencilere, dijital ve mobil iletişimin kendine has farklı mecralarını anlama, bunlar için veriye dayalı iletişim stratejileri geliştirme ve içerik üretme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bölümümüzde, dijitalleşen dünyanın içinde kilit noktalarda pozisyon alabilen, iletişim ve teknoloji bazlı değişiklikleri öngören ve onlara adapte olabilen, gerekli mesleki ve evrensel değerlerle donanmış bireyler yetiştirilmektedir. 

Yeni Medya Bölümü, alanındaki gelişmeler ışığında müfredatını sürekli güncellemektedir. Üniversitemizin Yeni Eğitim Modeli çerçevesinde, Çekirdek Program’ı takiben bölümümüzün müfredatı da proje odaklı ve proje tabanlı dersler ön planda olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Derslerimiz sektör temsilcilerinin mentor olarak yer aldığı birer proje uygulaması veya projeye uyarlanmış modüller çerçevesinde öğrencinin aktif katılımı ile işlenmektedir.

Bölümümüzün müfredatında,
  • sosyal medya uzmanlığı,
  • büyük veri ve veri görselleştirme,
  • dijital içerik üretimi ve yönetimi,
  • kripto para ve blokzincir uygulamaları,
  • dijital uygulama geliştirme atölyeleri,
  • arama motorları ve algoritmalar…

gibi, Yeni Medya alanındaki en güncel konular yer almaktadır.

Bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir.

Sektörle İlişkiler

Yeni Medya Bölümü, Proje Tabanlı Yeni Eğitim Modeli’ne geçiş süreciyle birlikte sektörün önde gelen kurumlarıyla (Facebook, Dağ Medya, Pikan Ajans, Olmadık Projeler, Contentus, Podfresh, Teyit.org) varolan işbirliklerini geliştirmektedir. Yeni Eğitim Modelimizde projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilmesinde sektörel paydaşlarımız etkin roller üstlenir. Bölümümüz, ayrıca gazetecilerin ve gazetecilik öğrencilerinin dijital gazetecilik, sosyal medya platformları ve hikâyeleştirme konularında; sivil toplum kuruluşlarınınsa dijital okuryazarlık konusunda gelişmeleri adına, Facebook ve Habitat Derneği işbirliğiyle eğitimler düzenlemektedir.

Uluslararası İşbirlikleri

Bölümümüzün Avrupa’nın çeşitli üniversiteleriyle yapılmış Erasmus anlaşmaları bulunmaktadır. Erasmus anlaşmaları hakkında detaylı bilgi için https://international.khas.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.